شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون ( رییس سازمان بسیج مهندسین استان گیلان )

دبیر اجرایی کنفرانس : جناب آقای مهندس هادی ویشکی نژاد

دبیرعلمی کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدحسین موذن رضامحله

مدیر ارتباطات و روابط عمومی : جناب آقای مهندس امین امیدی قاسم آباد