هزینه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس به قرار ذیل می باشد:

مقالات

هر سطر دارای : شماره ثبت نام،هزینه ثبت نام ،مبلغ

الف ) هر مقاله شامل یکی از ۴ گزینه زیر می باشد :

۱پرداخت هزینه داوری مقاله اول= ۱۳۰۰۰۰ معادل یکصدوسی هزار تومان

(شامل گواهی تایید داوری + گواهی حضور+ارسال ایمیلی گواهی به ادرس ایمیل فرستنده مقاله پس از برگزاری کنفرانس )

توجه : گواهی های صادره در قطع آ۴ می باشد و فقط کافیست پرینت رنگی گرفته شود.به نکته شماره دو در پایین همین متن مراجعه گردد.

۲پرداخت هزینه داوری مقاله دوم و بیشتر = ۱۰۰۰۰۰تومان معادل صدهزار تومان

(شامل گواهی تایید داوری + گواهی حضور+ارسال ایمیلی گواهی ها به ادرس ایمیل فرستنده مقاله پس از برگزاری کنفرانس )

توجه : گواهی های صادره در قطع آ۴ می باشد و فقط کافیست پرینت رنگی گرفته شود.به نکته شماره دو در پایین همین متن مراجعه گردد.

۳پرداخت هزینه داوری مقاله اول( همراه با سی دی مجموعه مقالات + هزینه پست )= ۱۸۰۰۰۰معادل صدوهشتاد هزار تومان

(شامل گواهی تایید داوری + گواهی حضور+یک عدد سی دی مجموع مقالات +ارسال پستی گواهی ها به ادرس فرستنده پس از برگزاری کنفرانس )

۴پرداخت هزینه داوری مقاله دوم و بیشتر( همراه با سی دی مجموعه مقالات+هزینه پست )= ۱۵۰۰۰۰معادل صدوپنجاه هزار تومان

(شامل گواهی تایید داوری + گواهی حضور+یک عدد سی دی مجموع مقالات +ارسال پستی گواهی ها به ادرس فرستنده پس از برگزاری کنفرانس )

 

ب ) آپشن های اضافی ( اجباری نبوده و جهت رفاه حال پژوهشگران پیشنهاد می گردد)

۱صدور گواهی پذیرش مقاله به زبان انگلیسی = ۲۵۰۰۰ تومان

در صورت انتخاب این گزینه ، گواهی پذیرش مقاله به زبان انگلیسی برای تمامی نویسندگان هر مقاله صادر می گردد.در صورت انتخاب این گزینه می بایست عنوان مقاله+مشخصات نویسندگان که در مقاله فارسی نگارش شده است توسط نویسنده به زبان انگلیسی ترجمه و برای دبیرخانه پس از تایید داوری ایمیل گردد.

۲هر عدد سی دی مجموعه مقالات اضافی = ۴۵۰۰۰ تومان

این گزینه صرفا برای شماره ثبت نام ۳ و ۴ بخش الف فعال می باشد.

 

نکات مهم :

۱ – با توجه به سطح کنفرانس کلیه مقالات در صورت تایید داوری ، بصورت سخنرانی (نوع پذیرش در گواهی پذیرش مقاله بصورت سخنرانی )پذیرش می شوند.

۲ – تمامی گواهی ها ( چه بصورت ارسال ایمیلی و چه بصورت ارسال پستی ) بصورت تماما اتوماسیونی ( تاریخ،شماره،امضا و …… بصورت رایانه ای )صادر می گردد.

۳ – جهت استفاده از تخفیف برای ارسال مقاله دوم و بیشتر وجود نام یکی از نویسندگان مقاله اول در بخش نویسندگان مقاله دوم کافی می باشد . به عبارت دیگر برای استفاده از تخفیف مقاله دوم، اجباری جهت درج نام نویسنده مسول مقاله اول بصورت نویسنده مسول مقاله دوم وجود ندارد.

۴ – طبق هماهنگی های انجام شده ، گواهی تایید داوری و گواهی حضور برای کلیه نویسندگان صادر می شود.در صورتی که به هردلیلی نویسندگان مقاله های تایید داوری شده امکان حضور نداشته باشند گواهی های ایشان صادر می گردد.

 

ج ) پرداخت ها:

۱ – پرداخت آنلاین : ( کلیه کارت های عضو شبکه شتاب )

 

۲ – راه دوم پرداخت :

توجه ویژه:در صورتی که به هر دلیلی نتوانستید مبلغ را از طریق درگاه آنلاین بانکی واریز نمایید ، می توانید مبلغ مقاله را به شماره حساب : ۰۲۲۳۷۷۴۷۹۶۰۰۰شماره کارت این حساب به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۴۹۴۲۸۶۳ملی ایران به نام هادی ویشکی نژاد ( دبیر اجرایی کنفرانس )واریز نمایید.سپس در قسمت نحوه پرداخت فرم ارسال هزینه گزینه (کارت به کارت یا اینترنت بانک ) را انتخاب نمایید.

تذکر:در صورت پرداخت از طریق راه دوم پرداخت بخش ج ، می توانید مبلغ کل خدمات را یکجا واریز نمایید،به عنوان مثال پرداخت هزینه داوری مقاله اول ۱۳۰۰۰۰+ صدور گواهی پذیرش مقاله به زبان انگلیسی ۲۵۰۰۰ = ۱۵۵۰۰۰ تومان را می تواند یکجا به شماره حساب یا عابر اعلامی بالا واریز نماید.سپس در فرم ارسال هزینه ها ، بخش پرداختی بابت :(پرداخت هزینه داوری مقاله اول + صدور گواهی پذیرش مقاله به زبان انگلیسی) درج نماید.

همچنین در صورت پرداخت آنلاین،می بایست به ازای هر خدمت ، هزینه آن جداگانه واریز شود،سپس مانند مثال مندرج در  تذکر بالا ، در فرم ارسال هزینه ها ، بخش پرداختی بابت :(پرداخت هزینه داوری مقاله اول + صدور گواهی پذیرش مقاله به زبان انگلیسی) درج نماید.

 

د )ویژه دارندگان کد تخفیف

راهنمای دارندگان کد تخفیف سازمان خانه نخبگان بسیج کیلان در سایت کنفرانس

راهنمای دارندگان کد تخفیف سازمان خانه نخبگان بسیج کیلان در سایت خانه نخبگان بسیج گیلان

نکته مهم : کاربران دارنده کدهای تخفیف می توانند همزمان با ارسال کد تخفیف از فرم بالا ( در صورت تکمیل صحیح فرم،بلافاصله گزینه ارسال موفقیت آمیز در همین صفحه به کاربر نمایش داده خواهد شد )، گزینه مربوطه در بخش پرداخت ها با توجه به توضیحات بخش الف را انتخاب و نسبت به پرداخت اقدام نمایند.در صورتی که به هر دلیل کدتخفیف دریافتی تایید نشد،در کمتر از ۲۴ ساعت کاری از طرف دبیرخانه به فرد دارنده کد تخفیف اطلاع داده می شود تا ایشان پیگیری لازم را انجام دهند.

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس